Igman - Since 1950

ENG BOS

CORPORATIVE MATERIALS

Brand consistency and improvement

The implied quality is Igman's trademark in the international military industry market

KORPORATIVNI MATERIJAL

Posvećenost jačanju brenda

Podrazumijevana kvaliteta je zaštitni znak "Igmana" na međunarodnom tržištu vojne industrije

LOGO

CATALOGUE

VIDEO

FOTO

03
NEWS

Defence industry of Bosnia and Herzegovina at International Defnce Industry Fair Eurosatory’24

read more
NOVOSTI

„IGMAN“ d.d. Konjic na zajedničkom štandu bh. kompanija namjenske industrije na prestižnom sajmu Eurosatory’24

pročitaj više